Obsługa prawna firm i osób fizycznych

Obsługa prawna firm i osób fizycznych

OBSŁUGA PRAWNA FIRM I OSÓB FIZYCZNYCH
 • POMOC W SPORACH Z FIRMAMI LEASINGOWYMI, w szczególności w zakresie nałożonych kar umownych
 • DOCHODZENIE ZWROTU PROWIZJI UISZCZONEJ NA RZECZ BANKU, przy zawieraniu umowy kredytowej w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu
 • OBSŁUGA PROCESU PRZEKSZTAŁCENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO
 • DORADZTWO W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH/SPADKOWYCH
W większości sytuacji, gdy występują problemy prawne w sprawach spadkowych, przyczyną ich stanowi nieporozumienie między spadkobiercami na tle majątkowym. Doradztwo nie tylko rozwiązuje takie konflikty, a również zapobiega im, m.in. poprzez:
 • udzielanie informacji o możliwych formach testamentu oraz następstwach jego sporządzenia
 • doradztwo w kwestiach zapisu testamentowego i polecenia, zapisu windykacyjnego, niegodności dziedziczenia, zrzeczenia się dziedziczenia oraz konsekwencjach podatkowych dziedziczenia
 • zastępstwo procesowe w sprawach takich, jak stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu
 • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Oferujemy pomoc prawną w zakresie prowadzenia windykacji należności na drodze polubownej oraz windykacji należności na drodze sądowej, obejmującą:
 • monitorowanie języka kontraktowego kontrahentów
 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty
 • negocjowanie z dłużnikiem w imieniu klienta
 • reprezentowanie klientów w sprawach o zapłatę przed sądami powszechnymi, a następnie w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym
 • monitorowanie egzekucji komorniczej
 • pomoc prawna w zakresie obrotu wierzytelnościami
 • Pomoc prawna dla dłużników w zakresie efektywnego zarządzania obciążającymi ich wierzytelnościami, w szczególności poprzez prowadzenie negocjacji z wierzycielami, ochronę prawną przed procesami sądowymi oraz redagowanie ugód sądowych i pozasądowych.
Zadzwoń do nas
Lub

Umów się na bezpłatną konsultację