Restrukturyzacja zadłużenia — postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości lub egzekucji komorniczej, a w efekcie — uniknięcie bankructwa. Dzięki zawarciu układu z wierzycielami, do momentu złożenia wniosku do sądu, można przeprowadzić taki proces bez ingerencji tejże instytucji. Takie działanie niesie za sobą korzyści zarówno dla dłużnika, którego przedsiębiorstwu przywraca płynność finansową, jak i wierzycielowi chcącemu zaspokoić swoje interesy. Wdrożenie odpowiednich, indywidualnie dopasowanych do danej firmy rozwiązań ma na celu poprawienie jej sytuacji na rynku — z powodzeniem można porównać ten proces do leczenia chorego pacjenta (upadającej firmy), który po otrzymaniu odpowiednich lekarstw (środków restrukturyzacyjnych) otrzymuje szansę na wyzdrowienie (czyli odzyskanie płynności finansowej).

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do Nas!

Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne A Postępowanie O Zatwierdzenie Układu — Zmiany

Od 1 grudnia 2021, w wyniku reformy, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne covidowe (UPR) zostało zastąpione postępowaniem o zatwierdzenie układu (PZU 2.0). UPR było postępowaniem popularnym — głównie ze względu na łatwość jego otwarcia, gdyż wystarczyła umowa z doradcą restrukturyzacyjnym oraz ogłoszenie dłużnika w Monitorze Sądowym Gospodarczym. Był to również proces szybki oraz możliwy do objęcia układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Innymi jego zaletami były: zawieszenie opłat ratalnych i ochrona przeciwegzekucyjna. Dzięki wykorzystaniu przez ustawodawcę tych właśnie rozwiązań przy reformie PZU jest obecnie jeszcze popularniejsze i stanowi doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, których firma wymaga natychmiastowych, gruntownych zmian w formie restrukturyzacji. Przede wszystkim jednak rozwiązuje problem kłopotów w porozumieniu z wierzycielami i uregulowania należnych im płatności.

Jakie Korzyści Daje Postępowanie O Zatwierdzenie Układu?

Postępowanie restrukturyzacyjne poprzez otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu pozwala na ochronę przed działaniami egzekucyjnymi wierzycieli przez co najmniej 4 miesiące. Po tym okresie zostaje ona przedłużona na czas rozpatrywania wniosku przez sąd. Ponadto cechuje się:

  • zakazem wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych,
  • ochroną przed wypowiedzeniem kluczowych dla dłużnika umów,
  • prawem do swobodnego dysponowania swoim majątkiem przez okres, jaki obejmuje restrukturyzacja przedsiębiorstwa,
  • możliwością zredukowania o nawet 70% istniejących zobowiązań,
  • rozłożeniem na dogodne dla dłużnika i wierzycieli raty oraz odroczeniem spłaty zobowiązań,
  • możliwością tymczasowego zawieszenia spłacania rat wobec wierzycieli,
  • najszybszym i najprostszym przeprowadzeniem postępowania spośród wszystkich dopuszczalnych przez prawo postępowań restrukturyzacyjnych,
  • ominięciem skomplikowanego i stresującego etapu sądowego — oprócz etapu, na którym sąd dostaje gotowy wniosek i go zatwierdza lub odrzuca.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do Nas!

Otwarcie Postępowania Restrukturyzacyjnego I Zawarcie Oraz Utrzymanie Układu — Warunki

Pierwszym z wymogów, jaki należy spełnić, aby restrukturyzacja spółki czy firmy jednoosobowej mogła się rozpocząć, jest niewypłacalność lub zagrożenie nią, czyli stan, w którym według Prawa restrukturyzacyjnego, dłużnik nie może regulować wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez dłuższy czas albo są one większe niż jego majątek. Można ją stwierdzić także na podstawie przypuszczeń: może to być brak uregulowania zobowiązań powyżej 3 miesięcy lub stan, kiedy zobowiązania z ostatnich 24 miesięcy przewyższają wartość aktywów. Zagrożenie niewypłacalnością zachodzi natomiast wówczas, kiedy sytuacja ekonomiczna dłużnika może w najbliższym czasie doprowadzić do jego niewypłacalności.

Kolejną z przesłanek do otwarcia PZU jest to, że suma wierzytelności spornych nie może być wyższa niż suma 15% wszystkich wierzytelności. PZU można otworzyć także wtedy, jeśli w ciągu ostatnich 10 lat nie zostało ono już otwarte. Trwanie układu uzależnione jest natomiast od regularnych, zgodnych z harmonogramem regulacji finansowych na poczet spłacenia wierzyciel, również tych, które powstały po dniu układowym.

 

Plan Restrukturyzacji Firmy Jednoosobowej I Przedsiębiorstw

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do Nas!

Jako grupa doświadczonych specjalistów zajmiemy się dla Twojej firmy dobraniem odpowiednich środków restrukturyzacyjnych, stworzeniem planu restrukturyzacji przedsiębiorstwaspółki lub firmy jednoosobowej, stworzeniem propozycji układowych dla wierzycieli, negocjacjami z nimi pomocą w oddaniu prawidłowego głosu w systemie KRZ (Krajowego Rejestru Zadłużonych), wysyłką dokumentacji do wierzycieli i innymi niezbędnymi działaniami w ramach postępowania. Zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń do nas
Lub

Umów się na bezpłatną konsultację