Postępowania restrukturyzacyjne — czym są i jakie są ich rodzaje?

Rolą postępowania restrukturyzacyjnego (podobnie jak w przypadku postępowań upadłościowych) jest pomoc dłużnikom niewypłacalnym albo zagrożonym niewypłacalnością. Prowadzone jest ono w celu zapobiegnięcia ogłoszenia upadłości dłużnika dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur o charakterze naprawczym i oddłużeniowym. Wyróżnia się 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Rodzaj postępowania dobiera się w zależności od potrzeb, jak również warunków finansowych dłużnika.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Procedura polega na uzyskaniu porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami przy jednoczesnej ochronie w pewnych kwestiach dotyczących prowadzenia działalności. Zgodnie z aktualnymi przepisami dłużnik może liczyć na ochronę przed działaniami egzekucyjnymi, ale też wypowiedzeniem najważniejszych dla niego umów. Zobowiązany jest on do współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym, który pełni funkcję nadzorcy układu. Strona dłużnika musi przygotować propozycje układowe i przedstawić je wierzycielom, a następnie zebrać głosy — istnieje możliwość zebrania głosów przez KRZ albo zwołanie zgromadzenia wierzycieli i przeprowadzenie głosowania w sprawie układu.

Przyspieszone postępowanie układowe

W przypadku przyspieszonego postępowania układowego dłużnik ma możliwość zawarcia układu w uproszczonym i mniej czasochłonnym trybie. Od postępowania o zatwierdzenie układu jednak procedura różni się tym, że dłużnik nie ma ani prawa, ani obowiązku wybrania nadzorcy układu oraz zebrania głosów nad układem od wierzycieli. W tym sposobie postępowania restrukturyzacyjnego do sądu należy wyznaczenie bezstronnego nadzorcy sądowego mającego w obowiązku kontrolowanie czynności dłużnika. Procedurę zaleca się tym osobom, którym zależy na pilnej ochronie przed działaniami egzekucyjnymi.

Postępowanie układowe

Ci dłużnicy, którzy ze względu na niespełnienie kryteriów nie mogą zdecydować się na przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu albo przyspieszonego postępowania układowego, mają możliwość wdrożenia postępowania układowego. Trwa ono nawet kilka miesięcy dłużej niż wariant przyspieszony. Kluczowa różnica polega jednak na tym, że suma wierzytelności, jakie uprawniają do głosowania nad układem, mogą przekroczyć 15% ogólnej sumy wierzytelności dłużnika.

Postępowanie sanacyjne

Dłużnik chcący poradzić sobie z problemami finansowymi i wyjść na tak zwaną prostą, może zdecydować się na postępowanie sanacyjne. W ten sposób istnieje możliwość restrukturyzacji zadłużenia oraz doprowadzenia do naprawy sytuacji dłużnika. Aby jednak tak mogło się stać, należy przygotować plan restrukturyzacyjny i przeprowadzić działania sanacyjne przy ciągłym nadzorze ze strony zarządcy, wierzycieli i sędziego komisarza.

Osoby zainteresowane procedurą, jaką jest restrukturyzacja, zapraszamy do kontaktu z firmą REDUKTOR KAPITAL.

Zadzwoń do nas
Lub

Umów się na bezpłatną konsultację