Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne jest jednym z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych i obejmuje szereg różnorodnych działań mających na celu uchronienie dłużnika przed koniecznością ogłoszenia upadłości oraz przywrócenie mu zdolności do spłaty ciążących na nim zobowiązań finansowych. Do rozpoczęcia tego procesu niezbędne jest złożenie stosownego wniosku, ale wcześniej należy skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego, który pomoże na przykład w opracowaniu strategii sanacji spółki czy wesprze przy pozyskiwaniu inwestorów. To także najszersza ochrona dłużnika, mająca na celu poprawienie sytuacji finansowej dłużnika poprzez redukcję zatrudnienia, sprzedaż zbędnej części majątku, obniżenie kosztów stałych i zmiennych czy możliwość rezygnacji z niekorzystnych umów. Postępowanie sanacyjne trwa około roku, a w tym czasie zarządca sprawuje władzę nad całym majątkiem.

Doradca restrukturyzacyjny — profesjonalne wsparcie przy sanacji

W naszej firmie specjalizujemy się w postępowaniach restrukturyzacyjnych, dlatego zapewniamy również pomoc doradcy w dziedzinie postępowań sanacyjnych. Zajmujemy się między innymi przeprowadzaniem audytu przedsiębiorstwa przed rozpoczęciem postępowania, dokonywaniem analizy w zakresie możliwości pozyskania źródeł finansowania, aktywnym doradztwem, prowadzeniem rejestrów wysyłanych propozycji inwestycyjnych, ale nie tylko. Zachęcamy do kontaktu.

Postępowanie Sanacyjne

Reduktor Kapital sp. z o.o. – wykonuje w sposób profesjonalny czynności częściowo zastępcze za klienta oraz częściowo za Doradcę Restrukturyzacyjnego, w postaci:
 1. przeprowadzenie audytu wstępnego przedsiębiorstwa Zleceniodawcy pod kątem możliwości przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w zakresie otwarcia postępowania sanacyjnego, układowego, przyspieszonego układowego lub postępowania o zatwierdzenie układu;
 2. sporządzenie rekomendacji co do przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, na podstawie dokonanej analizy Spółki, analizy sytuacji na rynku kapitałowym, zdefiniowanych przez Spółkę celów restrukturyzacji i potrzeb kapitałowych.
 3. wsparcie przy tworzeniu strategii Spółki w szczególności przeprowadzenie analizy Spółki pod kątem pozyskania źródeł finansowania, m.in. finansowania dłużnego, dotacyjnego, dopłat pozyskania inwestora kapitałowego poprzez sporządzenie biznesplanu;
 4. Bieżące doradztwo w zakresie przeprowadzenia oferty pozyskania inwestora, w tym w szczególności:
  1. aktywne doradztwo przy przygotowywaniu propozycji ofertowej w celu pozyskania inwestora
  2. aktywne doradztwo przy przygotowywaniu materiałów marketingowych (prezentacji) mających na celu przedstawienie potencjalnym inwestorom bieżącej sytuacji biznesowej, zamierzeń rozwojowych oraz planowanych inwestycji Zleceniodawcy,
  3. zawarcie umów z podwykonawcami na terenie całego kraju w przedmiocie świadczenia usług pre – marketingowych (zapoznawanie potencjalnego Klienta z materiałami, o których mowa w ppkt. b niniejszego punktu).
  4. wykonywanie czynności administracyjnych w przedmiocie wysyłki korespondencji w imieniu Zleceniodawcy do adresatów, którzy złożyli deklaracje o chęci zainwestowania środków do Zleceniodawcy;
  5. prowadzenie rejestru wysyłanych propozycji inwestycyjnych,
  6. nadzór i sprawdzenie kompletności wysyłanych dokumentów (propozycja zainwestowania środków lub przejęcia części przedsiębiorstwa, formularz o przyjęciu oferty wraz z materiałami informacyjnymi),
  7. nadzór nad podwykonawcami w przedmiocie zgłaszania i przesyłania przez nich deklaracji chęci przystąpienia do inwestycji przez potencjalnego inwestora, rejestrowania podpisanych formularzy przystąpienia do przedsięwzięcia;
  8. sporządzenie listy inwestorów którzy złożyli deklaracje inwestycyjne lub zainwestowali środki w postaci pożyczek, zastawów, udziałów, akcji itp.
  9. rozliczenie transakcji i wskazania komu należy wydać dokumenty potwierdzające udział w przedsięwzięciu,
Zadzwoń do nas
Lub

Umów się na bezpłatną konsultację

  O Nas