Postępowanie sanacyjne

Postępowanie Sanacyjne

Reduktor Kapital sp. z o.o. – wykonuje w sposób profesjonalny czynności częściowo zastępcze za klienta oraz częściowo za Doradcę Restrukturyzacyjnego, w postaci:
 1. przeprowadzenie audytu wstępnego przedsiębiorstwa Zleceniodawcy pod kątem możliwości przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w zakresie otwarcia postępowania sanacyjnego, układowego, przyspieszonego układowego lub postępowania o zatwierdzenie układu;
 2. sporządzenie rekomendacji co do przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, na podstawie dokonanej analizy Spółki, analizy sytuacji na rynku kapitałowym, zdefiniowanych przez Spółkę celów restrukturyzacji i potrzeb kapitałowych.
 3. wsparcie przy tworzeniu strategii Spółki w szczególności przeprowadzenie analizy Spółki pod kątem pozyskania źródeł finansowania, m.in. finansowania dłużnego, dotacyjnego, dopłat pozyskania inwestora kapitałowego poprzez sporządzenie biznesplanu;
 4. Bieżące doradztwo w zakresie przeprowadzenia oferty pozyskania inwestora, w tym w szczególności:
  1. aktywne doradztwo przy przygotowywaniu propozycji ofertowej w celu pozyskania inwestora
  2. aktywne doradztwo przy przygotowywaniu materiałów marketingowych (prezentacji) mających na celu przedstawienie potencjalnym inwestorom bieżącej sytuacji biznesowej, zamierzeń rozwojowych oraz planowanych inwestycji Zleceniodawcy,
  3. zawarcie umów z podwykonawcami na terenie całego kraju w przedmiocie świadczenia usług pre – marketingowych (zapoznawanie potencjalnego Klienta z materiałami, o których mowa w ppkt. b niniejszego punktu).
  4. wykonywanie czynności administracyjnych w przedmiocie wysyłki korespondencji w imieniu Zleceniodawcy do adresatów, którzy złożyli deklaracje o chęci zainwestowania środków do Zleceniodawcy;
  5. prowadzenie rejestru wysyłanych propozycji inwestycyjnych,
  6. nadzór i sprawdzenie kompletności wysyłanych dokumentów (propozycja zainwestowania środków lub przejęcia części przedsiębiorstwa, formularz o przyjęciu oferty wraz z materiałami informacyjnymi),
  7. nadzór nad podwykonawcami w przedmiocie zgłaszania i przesyłania przez nich deklaracji chęci przystąpienia do inwestycji przez potencjalnego inwestora, rejestrowania podpisanych formularzy przystąpienia do przedsięwzięcia;
  8. sporządzenie listy inwestorów którzy złożyli deklaracje inwestycyjne lub zainwestowali środki w postaci pożyczek, zastawów, udziałów, akcji itp.
  9. rozliczenie transakcji i wskazania komu należy wydać dokumenty potwierdzające udział w przedsięwzięciu,
Zadzwoń do nas
Lub

Umów się na bezpłatną konsultację

  O nas